3D Design


3D Design

De verkorte aanduiding 3D wordt meestal gebruikt om aan te geven dat iets als ruimtelijk kan worden waargenomen: 3D-foto’s, 3D-film of 3D-computergraphics.

Wat hiermee wordt bedoeld is niet altijd duidelijk. Bij computerspelletjes wordt vaak de term 3D gebruikt, en daarmee wordt dan bedoeld dat er perspectivische beelden worden getoond. De term 3D wordt echter ook gebruikt voor de techniek die ook bekendstaat onder de naam stereoscopie, waarbij er twee verschillende beelden worden aangeboden, een voor het linkeroog en een voor het rechteroog.

Stereobeelden zijn niet echt ruimtelijk, maar door bepaalde trucjes (bijvoorbeeld een bril met een rood en met een blauw glas) wordt de indruk gewekt dat het beeld driedimensionaal is. De aanduiding 3D heeft hier betrekking op onverwachte visuele beelden. Men verwacht een tweedimensionaal beeld, maar ziet daarbij diepte in het aangeboden beeld en ervaart dit als driedimensionaal.

Daarnaast wordt de term 3D gebruikt voor een nieuwe televisietechniek met de naam WOWvx.

Cursus mogelijkheden

cursus inhoud:

inhoud: 8 lessen / 2,5 uur

Onderwerpen:

  • Wat is 3D design?
  • Hoe werkt 3D design?
  • 3D Printing
  • Software & Tools
  • meshes & vertices
  • blending & extruderen
  • rendering
  • licht & camera
  • materialen