design thinking


design thinking

Design Thinking. Een belangrijk instrument voor innovatie en verandering voor bedrijven de komende jaren. Het blijft echter lastig de voordelen van Design Thinking zichtbaar te maken door de experimentele opzet en het ontbreken van een lineaire aanpak. En die voordelen wil je juist helder hebben om het effect van Design Thinking te kunnen voorspellen voor klanten. Wat is precies die toegevoegde waarde van Design Thinking?

Hoewel al in 1991 het welbekende design & innovation consultancy IDEO met de methode centraal staat in een Amerikaanse tv-show, lijkt het gedachtegoed nu pas echt omarmd te gaan worden door bedrijven en creatieve bureaus. Het ontbreken van een heldere definitie maakt de discussie over dit onderwerp niet makkelijker. Wat is het ongeveer? Design Thinking, zoals het begrip zelf al aangeeft, gaat over de manier van denken. Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. Design Thinking is niet gebonden aan een stapsgewijze methode en benadrukt meer cognitieve flexibiliteit; open, vooruitkijkend en terugblikkend, met oog voor de behoefte van de mens. Dit alles om betere klantervaringen en dienstverleningen te bieden. Hoewel het geen vastomlijnd proces is, bevat het wel een aantal herkenbare ingrediënten: experimenteren, prototypen, leren van fouten, verbeteren, samenwerken en kennis van menselijk gedrag.

Cursus mogelijkheden

cursus inhoud:

inhoud: 8 lessen / 2,5 uur

Onderwerpen:

  • Wat is design thinking?
  • designer vs. wetenschapper
  • Divergeren en convergeren
  • Principes
  • Methoden and proces