projecten


Techniekdagen

JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken.

JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Zo’n 1.000 bedrijven dragen (financieel) bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert.

Research & Development

Gevestigde scholen hebben nog niet voldoende de capaciteit en know how zich te verdiepen in de nieuwe economie. Er vindt een verschuiving plaats van leerwerkplekken en Futureskills legt de focus op het verbinden in dit probleem door zich te vestigen binnen de ondernemersomgeving van SuGu en zich te focussen op samenwerking tussen bedrijfsleven onderwijs. Het is de verwachting dat het onderwijs drastisch gaat veranderen en studenten meer kennis op zullen gaan doen via real life ondernemers casussen en middels online cursussen.

West practice

Verbindingen tussen kennishaven M4H en maakwijk BOTU

Transformatie M4
De Merwede4havens (M4H) worden getransformeerd van havengebied naar stedelijk gebied met woningen en woonvriendelijke bedrijven. Hoge duurzaamheidsambities zullen er hand in hand gaan met ontwikkelingen van de nieuwe maakindustrie. Als dit gebied tot ontwikkeling wordt gebracht, komt Bospolder-Tussendijken tussen deze wijk en het centrum te liggen.

Summerschool

De vierde industriële revolutie heeft kenmerken, waaronder gerichtheid op een duurzame economie en waar techniek steeds belangrijker wordt. In deze economie zullen robots veel werk overnemen. Het aanleren van nieuwe vaardigheden zullen hierdoor steeds belangrijker worden. Tijdens deze open dag laten we je zien wat er zich in Delfshaven zoal afspeelt rondom deze revolutie. De week erop bieden we gratis workshops aan zodat je kunt kijken hoe je hier onderdeel van kunt worden.